užtaisyti


užtaisyti
load

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • užtaisyti — užtaisýti vksm. Darbiniñkai užtai̇̃sė skylès tvorojè …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • užtaisyti — J, DŽ, NdŽ, KŽ 1. tr. I, Nm, Užg, Km, Pl, Pšš, Srv, Pn, Vkš, Šv pašalinti spragą, skylę, užlopyti: Tu tvoron skylę užtaisyk, ba kiaulės in daržą sulįs Lš. Juodu su savo tarnais didį akmenį užrito ir angą drūtai užtaisė prš. Ažtaisiaũ, ažlipdžiau …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • užtaisymas — užtaĩsymas sm. (1) DŽ, KŽ; GTŽ → užtaisyti: 1. Ser, NdŽ Tai tokias [stogo] ažtaĩsymas te viršuj Aps. | refl. Rtr. 2. Nepakanka [danties] užtaĩsymo namo pareit! Šmn. 3. NdŽ užkalimas. ║ KŽ užkrovimas, užbarikadavimas. 4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • užtaisinėti — KŽ 1. M iter. dem. užtaisyti 1: Rodė ir ragino, kad kuo greičiausiai imtų užtaisinėti tuos prairimus Vaižg. 2. M iter. dem. užtaisyti 13. 3. tr. užkamšinėti: Paprasta pas mus … užtaisinėti ant žiemos langus TS1902,12b. 4. iter. dem. užtaisyti 17 …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nutaisyti — Š, Rtr, KŽ; N 1. tr. pašalinti gedimus, padaryti tinkamą naudotis: Laikrodis kaip reikiant nutaisytas DŽ1. Nutaisyti automobilį NdŽ. ║ pašalinti klaidas, nesklandumus: Labiausiai reikėtų įprašyti kuningiją, kad ji, išdavinėdama maldų kningas …,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pritaisyti — Š, Rtr; R418, MŽ566, H161, Sut, M, L, LL197 1. tr. daugelį (sugedusių) pataisyti: Vaje, kiek par savo amželį esu pritaĩsęs visko! Šv. ║ refl. tr. daugelį susilopyti: Kad nepristaisysi, tai rūbo neturėsi Tvr. 2. tr. NdŽ daug įrišti (knygų). 3. tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • užraukti — užraũkti, ia (ùžraukia Vvr), ùžraukė tr. N 1. užverti sutraukiamaisiais raumenimis (kūno organus): Nesmirdėk, užraũk šikinę Klp. Nuo mėlenių mun spindančiai ùžraukė (labai užkietėjo viduriai) Vkš. ^ Aš tyliu, subinę užraukęs Lg. Kad tu šikęs …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pradauža — pradaužà dkt. Užtaisýti prãdaužą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • spraga — spragà dkt. Užtaisýti, praláužti tvorojè sprãgą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • surūkti — surū̃kti vksm. Čià rei̇̃kia užtaisýti skỹlę – ką̃ tik pàdedi, vi̇̀skas surū̃ksta …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • anttaisyti — (ž.) tr. 1. pritvirtinti: Ant žagrės ančtaisyti du noragai Mžk. I plaukai [išdrožtų] stirninų kaip tikri anttaisyti Ms. 2. uždėti, įtalpinti: Teip norėjau tų šiaudų ant tų rugių kaip norint anttaisyti KlvrŽ. taisyti; anttaisyti; aptaisyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language